Новости [перс]

اعتبار یا به رسمیت شناختن مطالعات و مدارک خارجی. چرا برای متقاضیان و دانشجویان بین المللی مهم است؟

اگر می خواهید وارد دانشگاهی در روسیه شوید، باید مدرک شناسایی داشته باشید.

به رسمیت شناختن گواهینامه های آموزشی خارجی یک فرم استاندارد از قانونی سازی در فدراسیون روسیه برای آموزش دریافت شده در خارج از کشور است. به رسمیت شناختن تحصیلی به دارنده گواهینامه آموزشی اجازه می دهد تا تحصیلات خود را در یک موسسه آموزشی با سطح مناسب در فدراسیون روسیه ادامه دهد.


چرا این مهم است ؟


  • سند واجب برای پذیرش است
  • مدرک اجباری برای گرفتن دیپلم از دانشگاه است.

چه کسی نیاز به مدرک شناسایی دارد؟


اگر کشور شما و روسیه قراردادی دوجانبه مبنی بر به رسمیت شناختن اسناد تحصیلی امضا کرده باشند و مدرک شما مشمول این معاهده باشد، نیازی به گواهی شناسایی ندارید. فهرستی از کشورهایی که چنین توافقاتی با آنها منعقد شده است در وب سایت مرکز اصلی دولتی ارزیابی آموزش منتشر شده است.


در غیر این صورت باید یک روش شناسایی را تکمیل کنید.


چگونه می توان مدرک تشخیص یا شناسایی  را دریافت کرد؟


1) شما باید مجموعه ای از اسناد لازم را جمع آوری کنید:

  • پاسپورت بین المللی شما و ترجمه محضری آن
  • گواهی یا مدرک مدرسه شما و ترجمه محضری آن

2) برای ارسال مدارک به مرکز اصلی ارزیابی آموزش و پرورش. در قالب آنلاین

3) پرداخت هزینه - 6500 روبل

4) تحویل گواهینامه ها یا مدارک شناسایی. درخواست ها ظرف 45 روز بررسی می شوند. گواهی تشخیص به صورت دیجیتال موجود است.


اگر می خواهید در سال تحصیلی آینده وارد دانشگاهی در روسیه شوید، به شما توصیه می کنیم زمان را از دست ندهید و فرآیند را از بهار شروع کنید.


سوالات دیگری دارید ؟

با ما تماس بگیرید و از مشاور تحصیلی ما مشاوره بگیرید