شرکت خصوصی محدود با سهام
"Global Education"
برای دانشجویان خارجی که قصد دریافت تحصیلات عالی در دانشگاه های روسیه را دارند خدمات ارائه میکند.

ما شماره 1 و تاپ ترین در مارکت و بازارهای خدمات اموزشی هستیم و تا کنون به بیش از 1000 دانشجو کمک و خدمات ارائه کردیم.

ما اینده موفق شما را تضمین میکنیم !
"Global Education" با
به اهداف خود برسید.
محدوده و حوزه فعالیت :
  • ما در طول فرایند پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه ها از دانشجویان پشتیبانی میکنیم.
  • پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه های روسیه با پشتیبانی و نظارت در تمامی مراحل تحصیلی
  • تقویت همکاری های بین المللی در اموزش عالی
  • همکاری در قالب و فرمت های بین المللی بین دانشگاه ها و مدارس خارجی
Zemlyakov Dmitry Andreevich
The General Director of Ltd. " Global Education"
سلام دانشجوی اینده نگر !

شرکت ما شریک رسمی با بهترین دانشگاه های روسیه است . ما به دانشجویان بین المللی برای تحصیل در روسیه کمک میکنیم . پشتیبانی ما با دریافت نامه پذیرش به پایان نمیرسد. در این شرکت ما متعهد هستیم که از احساس حمایت شما در هر مرحله از تحصیل اطمینان حاصل کنیم. همکاری با ما بسیار شفاف خواهد بود.

این خدمات را "Global Education" تیم
ارائه میدهد :

--- کمک در انتخاب اینده مخصوصا اگر هنوز تصمیم نگرفته اید.
---تهیه کلیه مدارک لازم برای پذیرش
--- صرفه جویی در وقتتان در مرحله اماده سازی و پذیرش
--- کمک به متقاضیان در طول دوره درخواست به دانشگاه
---کمک به اخذ ویزای تحصیلی روسیه
--- پشتیبانی کامل در تمام مراحل تحصیلی

ما اکنون منتظر شما به عنوان دانشجو در یکی از بهترین دانشگاه های روسیه
هستیم . برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
شرکت ما شریک رسمی دانشگاه های پیشرو روسیه است.
---دنبال کنید
"Global Education"خدمات
برای دانشجویان خارجی :
  • --- مشاوره در مورد سیستم اموزش عالی روسیه و قوانین پذیرش--- مشاوردر مورد اسکان و غذا--- حمایت و کمک به شما در
    انتخاب رشته و دانشگاه اینده مطابق با درخواست شما
  • کمک در تهیه و ارسال دعوت نامه به دانشگاه مورد نظر. دعوت نامه توسط اداره کل امور مهاجرت وزارت امور بین الملل شهرها و مناطق و سرزمین های روسیه صادر میشود.

  • بررسی اولیه مدارک دانشگاهی برای امکان پذیرش در اموزش عالی در روسیه

  • مشاوره و ارائه کلیه کمک و خدمات لازم به منظور درخواست مدارک برای ویزای دانشجویی روسیه.

---دنبال کنید
(للتعاون)
partner@globaledurussia.com
info@globaledurussia.com
115419, Moscow, 2nd Roshinsky proezd, house 8, building 6, 1st floor, office 102
Global Education LLC
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺷرﮐت ﮔﻠوﺑﺎل اﺟوﮐﯾﺷن ٠٢٠٢ھﻣﮫی ﺣﻘوق اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺣﻔوظ اﺳت.
Global Education LLC, ITN 9718127352, PSRN 1197746076747
ﺳﯾﺎﺳت ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ | ﺷراﯾطاﺳﺗﻔﺎده